Travelling Kat

Travelling Kat tên thật là  Nguyễn Kim Ngân, sinh năm 1987 tại Hà Nội.

Khi còn ở Hà Nội, Kim Ngân là Biên Tập Viên của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò. Từ năm 2010, Ngân viết cho các tạp chí phụ nữ như Người Đẹp, Sài Gòn Tiếp Thị, 2!Đẹp, ELLE Việt Nam… Hiện cô đang sống và làm việc tại Thụy Điển.

Books by Travelling Kat
Other author

Quỳnh In Seoul

Koike Ryunosuke

Vũ Nguyễn Hà Anh

Bạch Dương

Euny Hong

No author avatar

Kay

Phan Linh