No author avatar
Travelling Kat

Travelling Kat tên thật là  Nguyễn Kim Ngân, sinh năm 1987 tại Hà Nội.

Khi còn ở Hà Nội, Kim Ngân là Biên Tập Viên của báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò. Từ năm 2010, Ngân viết cho các tạp chí phụ nữ như Người Đẹp, Sài Gòn Tiếp Thị, 2!Đẹp, ELLE Việt Nam… Hiện cô đang sống và làm việc tại Thụy Điển.

Books by Travelling Kat
Other author
No author avatar

Quỳnh In Seoul

No author avatar

Koike Ryunosuke

No author avatar

Vũ Nguyễn Hà Anh

No author avatar

Bạch Dương

No author avatar

Euny Hong

No author avatar

Kay

No author avatar

Phan Linh