No author avatar
Euny Hong

Là nhà báo và nhà văn với nhiều kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tin tức trên mạng, báo giấy và truyền hình. Euny Hong từng có bài được đăng trên The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal Europe, International Herald Tribune, The New Republic, The Boston Globe, Forward. Hong cũng từng quản lý một chuyên mục của tờ Financial Times và sản xuất nội dung web cho France 24 ở Paris.

Bà đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Kept: A Comedy of Sex and Manners.

Bà thông tạo tiếng Anh, Đức, Pháp, và Hàn Quốc, có bằng Cử nhân Triết học của đại học Yale, và từng nhận học bổng Fulbright.

Books by Euny Hong
Other author
No author avatar

Quỳnh In Seoul

No author avatar

Koike Ryunosuke

No author avatar

Vũ Nguyễn Hà Anh

No author avatar

Bạch Dương

No author avatar

Kay

No author avatar

Phan Linh

No author avatar

Nguyễn Lê Sang