Koike Ryunosuke

Koike Ryunosuke một một nhà sư trẻ lôi cuốn của Nhật Bản – tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất tại Nhật, với các phiên bản dịch đã được xuất bản tại Hàn Quốc, Đài Loan, và Trung Quc.

Books by Koike Ryunosuke
Other author

Quỳnh In Seoul

Vũ Nguyễn Hà Anh

Bạch Dương

Euny Hong

No author avatar

Kay

Phan Linh

Nguyễn Lê Sang