MC Thùy Minh

Thùy Minh – là MC dẫn các chương trình talk show đắt sô nhất Việt Nam. Hiện đang là nhà sản xuất kiêm host của chương trình Bitches in Town. Từng làm Thư ký Tòa soạn cho nhiều tạp chí Người đẹp, Nam, Việt Nam ngày mới…

Đã xuất bản cuốn sách đầu tay: Boy-ology – Học thuyết đàn ông.

Books by MC Thùy Minh
Other author

Quỳnh In Seoul

Koike Ryunosuke

Vũ Nguyễn Hà Anh

Bạch Dương

Euny Hong

No author avatar

Kay

Phan Linh