No author avatar
MC Thùy Minh

Thùy Minh – là MC dẫn các chương trình talk show đắt sô nhất Việt Nam. Hiện đang là nhà sản xuất kiêm host của chương trình Bitches in Town. Từng làm Thư ký Tòa soạn cho nhiều tạp chí Người đẹp, Nam, Việt Nam ngày mới…

Đã xuất bản cuốn sách đầu tay: Boy-ology – Học thuyết đàn ông.

Books by MC Thùy Minh
Other author
No author avatar

Quỳnh In Seoul

No author avatar

Koike Ryunosuke

No author avatar

Vũ Nguyễn Hà Anh

No author avatar

Bạch Dương

No author avatar

Euny Hong

No author avatar

Kay

No author avatar

Phan Linh